องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ณ ศูนย์ฝึกกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...


>>>31/08/61-1,2/09/61 องค์การบริหารส่วนตำบลขีบน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ณ ศูนย์ฝึกกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...