องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ตู้ปันสุข


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ได้จัดทำ  "ตู้ปันสูข"  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยสามารถใช้บริการได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  และหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นก็สามารถมอบสิ่งของได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  หรือหากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางสามารถประมานงานมาที่เบอร์  044-056008  หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้โดยงตรง