องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 [ 15 มี.ค. 2559 ]603
22 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 ม.ค. 2559 ]387
23 กำหนดแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]396
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ธ.ค. 2558 ]404
25 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำลีลาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]507
26 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]500
27 โครงการประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]550
28 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2557 ]455
29 การแต่งตั้งสำนักทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 30 ก.ย. 2557 ]436
30 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 21 ต.ค. 2556 ]485
 
|1|2หน้า 3|4|5