องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 9 มิ.ย. 2558 ]430
12 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 5 มิ.ย. 2558 ]386
13 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการประบปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ บ้านยางนาดี หมู่ 5 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 27 เม.ย. 2558 ]395
14 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 14 ม.ค. 2558 ]397
 
|1หน้า 2