องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่1/2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]0
2 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพร่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]45
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปี 2563p [ 25 ส.ค. 2563 ]79
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]81
5 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]104
6 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]75
7 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา [ 2 ธ.ค. 2562 ]192
8 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา [ 28 พ.ย. 2562 ]196
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา [ 28 พ.ย. 2562 ]185
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา [ 27 พ.ย. 2562 ]171
 
หน้า 1|2