องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนในตำบลชีบน


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนร่วมกับ รพ.สต.ยางนาดี นำโดย นางมะณิดา สินธุชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยบุคลากร อบต.ชีบน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและตรวจ ATK เพื่อหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 4 บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

2022-05-19
2022-05-10
2022-04-09
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01
2022-03-28
2022-03-24
2022-03-11
2021-11-16