องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]25
2 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 เม.ย. 2565 ]25
3 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]22
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ [ 9 มี.ค. 2565 ]20
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ก.พ. 2565 ]19
7 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษ๊ป้ายประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]19
9 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2565 ]17
10 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2565 ]17
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปี2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]16
12 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 ธ.ค. 2564 ]17
13 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]17
14 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]17
15 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]17
16 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]17
17 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]19
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินฯ [ 19 พ.ย. 2564 ]23
19 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 1 พ.ย. 2564 ]18
20 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม [ 1 พ.ย. 2564 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8