องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย"เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การสรรหาพนักงานจ้างประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]16
3 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย" เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 พ.ย.65 [ 15 พ.ย. 2565 ]16
4 ประกาศสภาอบต.ชีบน เรื่อง ระเบีบบสภาอบต.ชีบนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]25
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอุทกภัย ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
6 บทความประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 26 ก.ย. 2565 ]81
7 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570) [ 6 ก.ย. 2565 ]62
8 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]124
9 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 เม.ย. 2565 ]114
10 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]140
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]134
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ [ 9 มี.ค. 2565 ]99
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ก.พ. 2565 ]86
14 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]115
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษ๊ป้ายประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]122
16 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2565 ]84
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2565 ]121
18 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปี2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]86
19 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 ธ.ค. 2564 ]125
20 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]123
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8