องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว

ตาเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน