องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน