องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

    รายละเอียดข่าว

การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

    เอกสารประกอบ การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน