องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินฯ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน