องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บท.5) ประจำปี 2557-2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บท.5) ประจำปี 2557-2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บท.5) ประจำปี 2557-2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน