องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ประจำปีการศึกษา  2559  
สมัครได้ที่  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง
                  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
                  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง
                  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม
                  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า
ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน - 29 เมษายน  2559  (ในวันและเวลาราชการ ) 

    เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน