องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล

    เอกสารประกอบ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน