องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้เจ้าของที่ดินแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศให้เจ้าของที่ดินแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน