องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน