องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 1 พ.ย. 2564 ]32
22 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 1 พ.ย. 2564 ]34
23 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]31
24 ประกาศ ผอ.กต.ชีบน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประงานงานการเลือกตั้งประจำอบต.ชีบน [ 27 ต.ค. 2564 ]31
25 ประกาศ กกต.ชีบน เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]30
26 ประกาศ ผอ.กกต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]30
27 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 25 ต.ค. 2564 ]34
28 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]32
29 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 25 ต.ค. 2564 ]32
30 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 3 [ 25 ต.ค. 2564 ]31
31 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 4 [ 25 ต.ค. 2564 ]31
32 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 25 ต.ค. 2564 ]30
33 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 6 [ 25 ต.ค. 2564 ]32
34 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 7 [ 25 ต.ค. 2564 ]32
35 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 8 [ 25 ต.ค. 2564 ]32
36 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 9 [ 25 ต.ค. 2564 ]31
37 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 10 [ 25 ต.ค. 2564 ]31
38 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 11 [ 25 ต.ค. 2564 ]31
39 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]33
40 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]31
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8