องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนการดำเนินงาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]31
42 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2564 ]30
43 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]31
44 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]31
45 จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) [ 27 ส.ค. 2564 ]33
46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]33
47 การปฏิบัติสำหับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องเชื้อโควิด-19 [ 27 ส.ค. 2564 ]30
48 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 26 ส.ค. 2564 ]32
49 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ [ 24 ส.ค. 2564 ]33
50 เน้นยำ้เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานศพ [ 24 ส.ค. 2564 ]32
51 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 23 ส.ค. 2564 ]30
52 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]32
53 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ส.ค. 2564 ]32
54 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ส.ค. 2564 ]32
55 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน [ 27 ก.ค. 2564 ]29
56 สื่อประชาสัมพันธ์โรคลัมปี สกิน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ [ 12 ก.ค. 2564 ]30
57 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 [ 30 มิ.ย. 2564 ]32
58 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ [ 30 มิ.ย. 2564 ]31
59 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 30 มิ.ย. 2564 ]32
60 การประกวดคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 30 มิ.ย. 2564 ]39
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8