องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]104
82 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]106
83 แผนการดำเนินงาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]99
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 18 ต.ค. 2564 ]7
85 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิผู้พิการ [ 18 ต.ค. 2564 ]7
86 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2564 ]101
87 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]93
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 4 ต.ค. 2564 ]5
89 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2564 ]8
90 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]97
91 จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) [ 27 ส.ค. 2564 ]161
92 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]106
93 การปฏิบัติสำหับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องเชื้อโควิด-19 [ 27 ส.ค. 2564 ]105
94 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 26 ส.ค. 2564 ]154
95 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ [ 24 ส.ค. 2564 ]158
96 เน้นยำ้เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานศพ [ 24 ส.ค. 2564 ]103
97 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 23 ส.ค. 2564 ]104
98 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]103
99 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ส.ค. 2564 ]160
100 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ส.ค. 2564 ]104
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10