องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]31
82 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]33
83 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]31
84 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 9 ธ.ค. 2563 ]31
85 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]31
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2563 ]29
87 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]32
88 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]32
89 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]31
90 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]31
91 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]31
92 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 16 ส.ค. 2563 ]32
93 ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 9 ส.ค. 2563 ]32
94 ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 9 ส.ค. 2563 ]36
95 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]32
96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]32
97 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 20 เม.ย. 2563 ]31
98 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]31
99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]30
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 2 ม.ค. 2563 ]33
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8