องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ฯ เป็นพนักงานจ้าง อบต.ชีบน [ 23 ธ.ค. 2562 ]31
102 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]33
103 ขอเชิญร่วมงานและร่วมประกวดกระบือตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [ 5 ธ.ค. 2562 ]33
104 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา [ 28 พ.ย. 2562 ]33
105 รายงานการใช้สนามกีฬาประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ย. 2562 ]33
106 รายงานการใช้สนามกีฬาประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ย. 2562 ]34
107 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2562 ]31
108 ใบขอใช้สนามกีฬา อบต.ชีบน [ 1 ก.พ. 2562 ]34
109 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ "ญัฮกุร" [ 18 ม.ค. 2562 ]35
110 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 กองพันทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 14 พ.ย. 2561 ]31
111 รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน [ 18 ก.ค. 2561 ]32
112 ระบบแท่ง Class Series [ 11 ก.ค. 2561 ]33
113 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีค้างชำระ) ประจำปีจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ก.ค. 2561 ]33
114 การแจ้งขุดดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]32
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]34
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]34
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]33
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]32
119 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]34
120 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 17 ธ.ค. 2560 ]31
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8