องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศให้เจ้าของที่ดินแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 [ 1 ธ.ค. 2560 ]34
122 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 29 ก.ย. 2560 ]30
123 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2560 ]32
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 2 ส.ค. 2560 ]31
125 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจัดโครงการอนุรักษ์คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหินลาด ตำบลชีบน [ 23 มิ.ย. 2560 ]31
126 ภูมิปัญญาท้องถิ่น "เสื่อกก" [ 8 ก.พ. 2560 ]33
127 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ "ป่าชุมชนเขาสามพันตา" [ 2 ก.พ. 2560 ]29
128 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ม.ค. 2560 ]32
129 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 8 ธ.ค. 2559 ]35
130 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 22 พ.ย. 2559 ]33
131 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 [ 15 มี.ค. 2559 ]39
132 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 ม.ค. 2559 ]30
133 กำหนดแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]34
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ธ.ค. 2558 ]31
135 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำลีลาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]33
136 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]32
137 โครงการประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]32
138 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2557 ]32
139 การแต่งตั้งสำนักทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 30 ก.ย. 2557 ]34
140 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 21 ต.ค. 2556 ]35
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8