องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการการจัดการขยะมูลฝอย [ 4 มี.ค. 2564 ]107
122 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]132
123 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]134
124 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน [ 18 ม.ค. 2564 ]98
125 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]105
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 24 ธ.ค. 2563 ]106
127 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]95
128 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]93
129 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]99
130 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 9 ธ.ค. 2563 ]102
131 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]94
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2563 ]95
133 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]95
134 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]95
135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]100
136 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]91
137 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]96
138 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 16 ส.ค. 2563 ]95
139 ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 9 ส.ค. 2563 ]138
140 ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 9 ส.ค. 2563 ]154
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10